Cyberbefaring

Mange små og mellomstore bedrifter har ikke mulighet til å ansette dedikert IT-personell og i en hektisk arbeidshverdag er det lett å miste oversikten – maskinvare byttes ut, programvare installeres og nye tjenester kjøpes inn. Digital sikkerhet blir ikke tilstrekkelig prioritert. En cyberbefaring gir oversikt over sårbarheter og tiltak som må iverksettes for å trygge bedriften.

Det er ikke krise før det er krise

Cyberangrep har økt betraktelig i omfang de siste årene og alt for få bedrifter er forberedt. Blir man utsatt for hacking er det ikke uvanlig at store mengder data går tapt, at sensitiv informasjon lekkes og at datasystemer blir fullstendig lammet. Kostnadene er ubehagelig høye og etterspillet et mareritt. Tapt produksjons- og arbeidstid merkes umiddelbart og bedriftshemmeligheter som blir stjålet og solgt videre kan få langvarige strategiske og økonomiske konsekvenser. Bedriften kan også holdes ansvarlig og straffes for lekkasje av persondata.

Få oversikt og tett sikkerhetshull

Er brannmuren og ruteren riktig konfigurert og får den jevnlige oppdateringer? Bruker ansatte samme brukernavn og passord på tvers av nettsider? Er datasystemer og rutiner udokumentert og avhengig av én nøkkelperson, og hva skjer hvis denne personen slutter? Dette er noen av de mange spørsmålene vi finner svar på i den innledende fasen av cyberbefaringen. Vi gjennomfører en grundig og systematisk kartlegging av utstyr, nettverksoppsett, leverandører og rutiner – og dokumenterer alt underveis.

Ta smartere beslutninger

Noen tiltak har større effekt en andre. Etter en grundig kartlegging leverer vi en rapport med konkrete tiltak. Sårbarheter og tiltak graderes etter alvorlighet og gir klarhet i hva som bør prioriteres. Dette kan være en uvurderlig hjelp for ledere som er bekymret for å bli utsatt for cyberangrep og som ønsker å være proaktiv og iverksette effektive tiltak. Økt effektivitet kan også bli en hyggelig bonus når man rydder opp i sikkerhetsrutiner og gjennomgår bruken av digitale verktøy.

Hva følger med i rapporten?

Rapporten er skrevet for å kunne leses og forståes selv om man ikke er en IT-ekspert, med tydelige anbefalinger, tiltak og kommentarer. Vi estimerer også omfanget av de ulike tiltakene. I slutten av rapporten vedlegges teknisk dokumentasjon, inkludert sjekklister, detaljerte nettverkskart, dialog vi har hatt med leverandører og andre dokumenter av betydning.

Pris og levering

For bedrifter med opp til 10 ansatte har vi en fastpris på kr 20 000 (eks. mva.) + reiseutgifter. Har bedriften flere ansatte gir vi pristilbud ved forespørsel. Tidsrammen for gjennomføring og levering av rapporten avhenger av lokasjon og omfang, men blir for bedrifter med opp til 10 ansatte levert innen én måned etter første fysiske befaring.