Om oss

Skyfritt ble startet av fire ildsjeler med kjærlighet for sine fag. Selskapet springer delvis ut ifra Vigilantes-Nettverket (VN), et uformelt prosjekt som fremmer uavhengig og årvåken teknologianvendelse. VN ble startet allerede i 2002, men ble først registrert som en ideell organisasjon i starten av 2019. Skyfritt ble etablert som en uavhengig kommersiell aktør for å få større gjennomslagskraft for våre idealer og muliggjøre å leve av og dedikere vår arbeidskraft til et samfunnsnyttig formål.

Presentasjon av ansatte

Profilbilde av Jostein Fossheim

Jostein Fossheim

Daglig leder og initiativtaker, utdannet som serviceelektroniker med mastergrad i filosofi. Særlig interessert i metaperspektiver og tekniske dypdykk, spesielt innen nettverk, protokoller og sikkerhet. Har bred teknisk kompetanse fra teknologi-, internett- og forskningsbaserte virksomheter i Bergen og Trondheim.

Profilbilde av Walter Drexel

Walter Drexel

Utdannet som serviceelektroniker og eier av store deler av selskapets tekniske infrastruktur. Har drevet eget selskap siden 2007 og har også jobbet for ulike teknologiselskap de siste 15 årene.

Profilbilde av Øyvind Aandalen

Øyvind Aandalen

Programmerer med mange års erfaring fra salg av IT-løsninger. Er spesielt interessert i utviklingen innen automasjon og er opptatt av å formidle tekniske konsepter på en forståelig måte.

Profilbilde av Ruben Solvang

Ruben Solvang

Nettsidehåndtverker og tekstutvikler som har levert brukervennlige nettsider til legekontor siden 2015. Er spesielt opptatt av tydelig kommunikasjon, åpen kildekode og nye teknologier.

Profilbilde av Rokas Pettersen

Rokas Pettersen

Innitativrik og allsidig tekniker med IKT-fagbrev og mange års erfaring innen nettverk, lagringssystemer og kamerateknologi.

Hva vi vil oppnå og hvorfor

Målet vårt er å skape sikre IT-løsninger og tjenester for små og mellomstore bedrifter til en fornuftig pris. Mange bedrifter opplever gjennomdigitaliseringen som utfordrende og synes det er vanskelig å sikre seg selv og sine kunder mot dataangrep. Våre løsninger består av teknologiske grunnkomponenter – eller primalteknologi som vi liker å kalle det – hvor sikkerhet er et ledende prinsipp og ikke en ettertanke.

Vi har etablert Skyfritt som en motvekt til store og internasjonale teknologiselskaper som utarmer teknologikunnskap lokalt og nasjonalt. Vi akter å stå som en uavhengig motstrømsaktør som bidrar til å håndtere sårbarheter i det norske næringslivet. Små og mellomstore bedrifter er særlig utsatt ettersom de sjeldent kan sette inn tilstrekkelige ressurser på å bygge intern IT-kompetanse og sikkerhetsrutiner. Som teknologer og nerder er vi skeptisk til utviklingen og det medfølgende kontrolltapet.

Sikkerhet anses ofte på som en ‘trickle-down’-effekt hvor forventinger om ansvarlighet hovedsakelig rettes mot de store aktørene. Vår tese er at det er like viktig å legge til rette for en ‘trickle-up’ effekt; jo bedre de små bedriftenes sikkerhet er, jo sterkere vil de store bedriftene og offentlige institusjonene bli.

Vi ser på security through obscurity som en fånyttes tilnærming og arbeider ut fra Kerckhoffs’ antagelse; at angriper alltid vet alt om alle komponenter og deres sammensetning. Vi anerkjenner også at mennesket ofte er det svakeste leddet i sikkerhetskjeden – derfor vektlegger vi å heve kundens sikkerhetsforståelse og teknologibevissthet.

Selskapets styre

  • Hans Thomas Christian Blom (styreleder)
  • Walter Andreas Drexel (styremedlem)
  • Christian Skauge Knudtsen (styremedlem)
  • Jostein Fossheim (styremedlem)
  • Ruben Solvang (varamedlem)