Cyberutredning

Vi kartlegger sårbarheter, sorterer dem etter alvorlighetsgrad og foreslår sikringstiltak i en lettlest sluttrapport. Utredningen gir bedriftens ledelse en uvurderlig oversikt som tydeliggjør hvilke tiltak som bør iverksettes for å sikre bedriftens verdier og daglige drift på en kostnadseffektiv måte.

Det er ikke krise før det er krise

Cyberangrep har økt betraktelig i omfang de siste årene og mange bedrifter er ikke forberedt. Blir man utsatt for et angrep kan store mengder data gå tapt, sensitiv informasjon lekkes og datasystemer bli fullstendig lammet. Kostnadene er ubehagelig høye og etterspillet et langvarig mareritt. Produksjonsstans og tapt arbeidstid merkes umiddelbart og bedriftshemmeligheter som blir stjålet og solgt videre kan få langvarige strategiske og økonomiske konsekvenser. Bedriften kan også holdes ansvarlig og straffes for lekkasje av persondata.

Oversikt en forutsetning for å tette sikkerhetshull

Er brannmuren og ruteren riktig konfigurert og får den jevnlige oppdateringer? Bruker ansatte samme brukernavn og passord på tvers av nettsider? Er datasystemer og rutiner udokumentert og avhengig av én nøkkelperson – og hva skjer hvis denne personen slutter? Dette er noen av de mange spørsmålene vi finner svar på i den innledende fasen av en cyberutredning. Vi gjennomfører en grundig og systematisk kartlegging av utstyr, nettverksoppsett, leverandører og rutiner – og dokumenterer alt underveis.

Kostnadseffektive beslutninger

Noen tiltak har større effekt en andre. Etter en grundig kartlegging leverer vi en rapport som foreslår konkrete tiltak. Sårbarheter og tiltak graderes etter alvorlighet og gir klarhet i hva som bør prioriteres. Dette er en uvurderlig hjelp for dem som sitter med ansvar og vil iverksette proaktive og effektive tiltak. Økt effektivitet kan bli en hyggelig bieffekt når man gjennomgår sikkerhetsrutiner og bruken av digitale verktøy.

Lettlest og løsningsorientert sluttrapport

Cyberutredningsrapport

Rapporten er lettlest og inkluderer tydelige anbefalinger, tiltak og kommentarer som ikke forutsetter dyp tekninsk forståelse. Det vedlegges også ulik dokumentasjon som sjekklister, detaljerte nettverkskart, dialog vi har hatt med leverandører og andre dokumenter av betydning.

Befaring, pris og levering

Vi kommer gjerne på en kostnadsfri og uforpliktende befaring, slår av en prat og svarer på spørsmål dere har. Prisen på en cyberutredning koster fra kr 25 000 (eks. mva.) + reiseutgifter for mindre bedrifter og organisasjoner. Ta kontakt for å få en konkret prisvurdering. Tidsrammen for gjennomføring og levering av rapporten avhenger av lokasjon og omfang, men for mindre foretak leveres rapporten som regel innen én måned etter første fysiske befaring.

Send en epost eller ringe oss hvis du har spørsmål eller ønsker å avtale en kostnadsfri befaring!