Digital flyttehjelp

Skybaserte tjenester har forenklet hverdagen for mange bedrifter, men har samtidig gjort det vanskelig å beholde kontrollen og ta eierskap over egne data. Vi ser en drastisk økning av datainnbrudd, lekasjer og overvåkningsbaserte forretningmodeller som utfordrer tilliten aktører imellom. Nasjonalstater tar seg også til rette med innbyggeres og næringslivets data uten å møte tydelig nok motstand.

Data er bedrifters hjerne og hjerte

I vår gjennomdigitaliserte hverdag representeres nesten alle verdier som data; kunnskap, erfaring, kompetanse, forretningshemmeligheter og sensitiv kundeinformasjon – for å nevne noe. Hvordan vi behandler, oppbevarer og utveksler disse verdiene er en grunnleggende problemstilling for ansvarlige bedrifter og viktigere enn noen gang.

Bruk og misbruk av data

Målrettet reklame basert på adfersanalyse1, globale pandemier og geopolitikk i ubalanse tvinger oss alle til å revurdere mange grunnleggende aspekter av nærings- og privatlivet. Lokale teknologileverandører og innomhus datalagring er gode svar på de ubehagelige spørsmålene som reises rundt eierskap og evnen til å beskytte bedriftens informasjon. Kortreiste data gir kontroll over tredjepartstilganger. Når informasjonen ikke krysser landegrensen fanges den eksempelvis heller ikke opp av den nylig vedtatte etterretningsloven2.

Manglende tilgangskontroll

Hvor befinner bedriftens data seg? Hvem følger med på, analyserer og utnytter datastrømmene som utveksles mellom bedriftens digitale arbeidsflater og datasentrene? Når man oppbevarer data hos skytjenester i inn- og utland er dette svært vanskelig å svare på. Mange aktører med ulike motiver ønsker tilgang; cyberkriminelle, industrispioner og statlige etterretningstjenester. Skytjenestene ender opp med å diktere premissene og faller ofte for fristelsen til uansvarlig rådrift på kundenes data for lettvint vekst og vinning.

Bruksvilkår i konstant endring

Lange og uforståelige bruksvilkår gjør det vanskelig å vurdere hvordan bedriftens data blir håndtert og ivaretatt. Når skytjenester forandrer bedriftsmodell eller selges til større aktører, endres som regel vilkårene drastisk og uten at konsekvensene blir tydelig formidlet. Når betingelsene endres går det på bekostning av kundenes sikkerhet, personvern og rettigheter.

Ta kontakt for en samtale om skreddersydde løsninger

Hvordan data behandles og sikres får stadig større oppmerksomhet i dagens gjennomdigitaliserte hverdag, og det med rette. Det er mange skjær i sjøen. Se på oss som en digital los som hjelper dere å navigere dette farvannet. Vi lever og ånder for å hjelpe bedrifter til å tenke langsiktig og etablere selveide og stødige løsninger.

Ikke betal mer enn du må for å ivareta bedriftens langsiktige interesser. Maskinvare yter langt bedre og koster mindre enn bare for få år siden og åpen programvare er produksjonsklar for de fleste oppgaver. Bedriftens behov kan derfor dekkes ved hjelp av selveid og prisgunstig utstyr. Eierskap og regi over egne ressurser er en god strategi for å unngå en verden hvor husmenn er prisgitt storbøndene i det digitale jordsmonnet!


  1. Også kalt overvåkningskapitalisme, et begrep som har blitt grundig definert og utdypet av prof. Shoshana Zuboff i boken “The Age of Surveillance Capitalism” (2019). ↩︎

  2. Også kalt Tilrettelagt Innhenting (TI). Se Datatilsynets høringssvar for mer informasjon. ↩︎