Frakoblede arbeidsenheter

Våre digitale verktøy flommer over av forstyrrelser, oppdateringer og grensesnitt i evig endring. Kontstante avbrudd og endret funksjonalitet er spesielt destruktivt for kreative prosesser og ødeleggende for arbeidsflyten. Å dedikere en arbeidsenhet til én oppgave kan utgjøre en radikal forskjell i produktivitet, fokus og trygghet. Fraværet av konnektivitet er også viktig når sikkerhet og konfidensialitet står i høysetet. Plombering av inn- og ut-porter, såkalt “airgapping”, sørger for total avsondring fra omverdenen.

Uten internett, ingen virus og datainnbrudd

Internett har revolusjonert vår fritid og arbeidshverdag, men medaljen har selvfølgelig også en bakside. Konstant konnektivitet og aktivitet på nettet er den desidert største risikoen vi utsetter våre data og arbeidsenheter for. Det største enkelttiltaket for å forhindre datainnbrudd og skadevare er å dra ut nettverkspluggen og skru av alle trådløse signaler. Ønsker man å være på den sikre siden burde man aldri koblet seg til i utgangspunktet – men er det mulig å utrette noe som helst uten internett?

De første personlige datamaskinene fra 1980-tallet til langt ut på 1990-tallet var sjeldent eller aldri tilkoblet noe annet enn strømuttaket, men var like fullt et revolusjonerende verktøy for kreativitet og produktivitet – eller bare lek. I dag er maskinvaren ekstremt mye kraftigere og programvaren langt mer avansert – samtidig blir vi også mye oftere avbrutt, tvunget til oppgraderinger, overvåket og angrepet fordi vi er konstant påkoblet. Forstyrrelsene og inngrepene vi opplever er en direkte konsekvens av de farene vi utsettes for på nett.

Fordi internett alltid vil utgjøre en stor risiko må nettilgang aldri bli en absolutt forutsetning for å løse oppgaver hvor internett faktisk ikke trengs. Mange gjøremål kan med fordel utføres frakoblet uten å måtte gi avkall på dagens datakraft og moderne programvare. For å utnytte dette sikkerhets- og produktivitetspotensiale til det fulle mener vi at utvalgte arbeidsenheter bør gjennomtenkes og bygges helt uten nettilgang1. Hvis internett bare er en kabel eller et trådløst signal unna vil man garantert falle for fristelsen til å «bare akkurat» koble seg på – internett er jo så utrolig praktisk!

Fokusert arbeidsflyt uten forstyrrelser

Parallelt med internettets eksplosive vekst har det vokst frem en industri som kapitaliserer på vår oppmerksomhet og frykt for å gå glipp av noe. På internett får vi svar på våre spørsmål innen få sekunder og vi kan få umiddelbar kontakt med hvem som helst, hvor som helst, når som helst. Prisen vi betaler er imidlertid høy; stadige avbrytelser og en flodbølge av informasjon gjør det nærmest umulig å jobbe uavbrutt i lengre perioder og kan også ha negative konsekvenser for vår mentale helse. 234

Lite hjelper det at arbeidsverktøyet også er inngangsporten til uendelig prokrastinering. Å totalt fjerne muligheten for tilgang til internett virker kanskje som en banal løsning, men se for deg hvordan en nettfri arbeidsenhet vil påvirke følgende yrkesgrupper med særlig behov for fokus og tid til å tenke lange tanker:

 • Forfattere og skribenter
 • Kunstnere, illustratører og fotografer som jobber digitalt
 • Advokater og akademikere
 • Gravejournalister

Fordi flere av disse har særlige sikkerhetsbehov utgjør en tilkoblet enhet en konstant bekymring. På en nettfri enhet er man trygg, skuldrene senkes og fokuset flyttes tilbake til arbeidsoppgavene – alt dette med én manøver!

Bunnsolide og uforanderlige arbeidshester

Hyppige og påtvungne oppgraderinger i tide og utide oppleves som svært forstyrrende hendelser, men er samtidig en forutsetning for å oppretholde sikkerheten på en tilkoblet enhet. Det er ikke bare dine data som kan gå tapt hvis du bruker en eldre, sårbar versjon; dine samarbeidspartnere kan også rammes hardt. Oppgradering til nye versjoner innebærer ofte dramatisk endrede grensesnitt og i verste fall bortfall av funksjonalitet. En velfungerende arbeidsflyt kan bryte sammen og mye tid går med til å utarbeide nye fremgangsmåter.

Heldigvis er det mulig å unngå denne evige rundansen; hvis arbeidsenheten ikke kan kobles på nett faller også behovet for konstante oppdateringer vekk. Det blir med andre ord uproblematisk å bruke dine favorittprogrammer i de versjonene du er komfortabel med. Maskinen starter opp og stenges ned uten innpåslitne oppdateringer eller endringer og du får et velkjent og uforanderlig arbeidsmiljø som du føler deg hjemme i – helt uten forstyrrelser.

Maskinene kan til og med settes opp med eldre systemer hvor leverandørstøtten forlengst har bortfalt. DOS, Windows 3.11, OS/2, Windows NT, eldre MacOS5 varianter eller Linuxkjerner med tilhørende programvarepakker, for å nevne noen. Nyere operativsystemer og programvare kan selvfølgelig også benyttes – poenget er at det meste er mulig fordi sikkerheten er ivaretatt. Systemene kan også nullstilles ved omstart6 om ønskelig og backuprutiner kan automatiseres slik at dine dokumenter alltid forblir trygge.

Vi tilpasser løsninger for ulike grader av paranoia

Mulighetene er mange og vi kan skreddersy nettfrie løsninger til alle formål for enkeltpersoner eller små og mellomstore organisasjoner. Paranoia knyttet til datatyveri, påtvungne endringer eller forstyrrelser av dypt og fokusert arbeid7 kan adresseres. Vi hjelper deg å finne praktiske løsninger som balanserer de ulike behovene på en fornuftig måte.

Hvis din bekymring er datatap og hemmlighold kan enheten (og sikkerhetskopier) krypteres for å gjøre det umulig for uvedkommende å hente ut data ved fysisk tyveri8. Vi har også tegnebrettet fullt av strategier for fysisk sikring av enhetene. Hvis det primært er den kreative arbeidssprosessen du vil verne om og er avhengig av å bruke USB-enheter så trenger du ikke nødvendigvis å plumbere USB-portene. Uansett hvilken kombinasjon av bekymringer og paranoia du opplever, står vi klar til å bygge den ultimate løsningen for dine behov.


 1. Moderne programvare er i utstrakt grad avhengig av tilkobling til internett (“skyen”) for å fungere, enten det er for autentisering, lisenskontroll, lagring av filer eller at alt foregår i nettleseren. Når man bygger arbeidsenheter uten nettilgang må de være selvtilstrekkelige, det vil si at operativsystemet og programvaren ikke kan være avhengig av ekstern tilkobling for å fungere. Dette kan være nødvendig hvis infrastrukturen i området blir utilgjengelig for en lenger periode eller man befinner seg i områder med dårlig eller ingen konnektivitet som f.eks på høyfjellet, langt til havs eller i en fjellhall/tilfluktsrom. ↩︎

 2. Microsoft (2015) Focused, Aroused, but so Distractible: A Temporal Perspective on Multitasking and Communications ↩︎

 3. University of Oregon (2009) Cognitive control in media multitaskers ↩︎

 4. Journal of the Association for Consumer Research (2017) Brain Drain: The Mere Presence of One’s Own Smartphone Reduces Available Cognitive Capacity ↩︎

 5. Moderne virtualiseringsplattformer gir enorme muligheter for å kunne vekke til live fortidens programvare på moderne maskinvare. ↩︎

 6. Kjent som “Reboot to Restore"-teknologi via programvare som f.eks. Deep Freeze, Windows SteadyState, Time Freeze fra Toolwiz, Reboot Restore Rx, eller Ofris-sciptet for Linux. Det samme kan trivielt oppnås på moderne filsystemer med såkalt “Copy-on-Write” og “snapshotting” der ZFS er et godt eksempel. ↩︎

 7. «Deep work is the ability to focus without distraction on a cognitively demanding task. It’s a skill that allows you to quickly master complicated information and produce better results in less time.» Uttrykket er popularisert av Cal Newport sin bok “Deep Work” ↩︎

 8. Kryptering kan gjøres med passordfraser, fysiske nøkler eller en kombinasjon av disse. Nøkler kan lagres på flere sikre lokasjoner slik at man trygt kan destruere en nøkkel i en situasjon hvor det er nødvendig å helt avskjære muligheten for tilgang. ↩︎